Skip to content

Elektrodrążenie

Elektrodrążenie (EDM) to rodzaj zaawansowanej technologicznie, bardzo precyzyjnej obróbki ubytkowej. Proces polega na wywołaniu reakcji elektroerozyjnej pomiędzy dwiema elektrodami, z których jedna jest narzędziem, a druga detalem obrabianym. Pozwala na uzyskanie skomplikowanych kształtów, trudnych lub niemożliwych do wykonania obróbką skrawaniem (np. wewnętrzne ostre narożniki i/lub gwint w materiale hartowanym, czy węgliku), nie ma też tutaj sił skrawania oddziałujących na część obrabianą. Zaletą tej metody jest możliwość obróbki praktycznie każdego materiału przewodzącego prąd. Zakupione maszyny umożliwiają bardzo wysoką dokładnością wykonania sięgającą do kilku mikronów. 
W zakresie usług obróbki Elektroerozyjnej wykorzystujemy maszyny lidera +GF+ Georg Fischer.
Możemy wykonać:
  • Wycinanie Drutowe
  • Elektrodrążenie Wgłębne
  • wiercenie elektroerozyjne małych otworów