Skip to content

Frezowanie

Frezowanie to rodzaj obróbki skrawaniem polegający na oddzieleniu warstwy materiału przy pomocy narzędzia. Narzędzie to nazywane jest frezarką. Maszyna wykonuje ruch obrotowy, natomiast ruch posuwowy wykonywany jest przez narzędzie lub przez przedmiot obrabiany. Zęby frezarki zagłębiając się w materiale ściąga wióry o zmiennej grubości. Frezowanie służy nam do obróbki drewna, metalu i tworzyw sztucznych.
Do frezowania obwodowego zaliczamy rodzaje:
  • walcowe frezowanie polega na tym, iż krawędzie skrawające freza rozmieszczone są na powierzchni walcowej
  • kształtowe frezowanie, gdzie krawędzie skrawające rozmieszczone są na powierzchni bryły obrotowej o zarysie złożonym.
Frezowanie obwodowe dzielimy na:
  • przeciwbieżne: krawędź tnąca narzędzia porusza się przeciwnie do posuwu materiału
  • współbieżne: krawędź tnąca narzędzia porusza się zgodnie z posuwem materiału.
Centra frezarskie CNC to frezowanie najwyższej klasy. Pionowe centrum obróbcze HAAS skraca czas cyklu i zwiększa wydajność, dzięki szybkiemu wrzecionu, sprawnym ruchom szybkim i wydajnej wymianie narzędzi. Nowoczesne centra frezarskie pozwalają poszerzać zakres przedmiotów poddawanych obróbce.