Skip to content

Nowe Technologie wsparte z Funduszy Unijnych

Opracowanie gerotorowego zespołu pompującego z tworzyw sztucznych o podwyższonej sprawności w firmie TECHNOMATIK PAWEŁ ULFIK SPÓŁKA JAWNA
Numer umowy grantu 22/UM/1BNI/DP/2022
Dofinansowano z EFRR w ramach Działania 1.2
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.